| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Takenlijst

Page history last edited by Marianne 3 years, 9 months ago

We zoeken versterking voor de volgende taken:

 

 • Strijkersbezetting regelen
 • Audities regelen
 • Contactpersoon voor strijkersaanvoerders en voorzitter
 • Repetitieruimtes vastleggen
 • Flyer maken (of zorgen dat die gemaakt wordt)
 • Programmaboekje maken (of zorgen dat dat gemaakt wordt)
 • Vergaderingen (ca. 4 per jaar) notuleren
 • Wiki updaten
 • Fondsen werven
 • Koffie/thee zetten tijdens repetities en - indien gewenst - koekjes en borreldrankje meenemen

 

Als je wil helpen met een of meer van deze dingen laat het ons weten.

 

Terug naar Voorjaar 2018

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.